Bolondokháza 3.0 - Szaladgálj a folyosókon, senkit sem zavar.
intro
dalszöveg
lemezkritika
interjú
kép
guba zoli
link
mp3
szex
Bolondokháza 3 Guba Zoltán
Guba Zoltán írásai, a Kurírból
(1996. március 17. - 1998. február 15.)

Mérni kell (1997. május 11.)

No, fussunk neki újra, mint Fingusz Ottó portréfestő, ő két évig koslatott Virinkay neje után, hogy: - Nagyságos asszonyom, álljon nekem modellt, meglátja, nagy lesz a vásznon, olyan nagy, mint bizonyos Mona Lisa, akinek szájidege volt, ennek okán lefelé fittyedt az ajka, és emiatt olyan lett a mosolya, mint Batuska tolatásvezetőé, aki egy csípős reggelen beugrott a gépházba, hogy pálinkát öntsön az arcába, de tévedésből elfelejtette megállítani a gépét, és amikor a harmadik két deci után, amit a kies gépházban megivott, kilépett az ajtón, és azt látta, hogy nem lát semmit, ...és meditálni kezdett, hol van, mit keres itt, sőt valójában azt sem tudta, kicsoda ő tulajdonképpen (igaz, erre akkor azonnal nem keresett feleletet, nem akart túlvállalkozni), és amikor rájött, hogy ő végül is Batuska tolatásvezető, és a dolgok jelenlegi állása szerint a mozdonya nélküle elment, és Fehér Matildka, a gépház takarítónője ráemelte ábrándos kökénykék szemét, hogy masiniszta úr, most mi lesz, ...akkor Batuska megrántotta a vállát, és elmosolyodott, hogy lehet eső, lehet hó, és a mosolya kábé olyan volt, mint Mona Lisáé, és milyen igazságtalan a sors, Leonardo képe a Louvre-ba került, és világhírű, Batuska viszont kis híján börtönbe jutott, mert az a mozdony bizony még két állomást megtett, és csak akkor lett gyanús, hogy ez egy fantomgép, mert egyáltalán sehol nem füttyöl, pedig azt az átjáróknál illik, ...szóval nagyságos asszonyom, ha akkor a gépház előtt van Leonardo, akkor máma Batuska is világhírű, erre képes a művészet, ezt kínálom én magának, ugye tud követni?
- Én magát - rebegte a szép Virinkayné - egyáltalán sehová nem követném.
És utána is hiába kérlelte Fingusz, legyen modell, csak fejet csóvált, hogy mit képzel róla, ... és nem segített ott szép szó, ajándék, virág.
Illetve pont a virág segített!
Fingusz ötven szál rózsát küldött fel a szép Virinkayné lakására, benne kis kísérőlevél: hogy ma ne utasítson el, asszonyom, a mindig hűséges Fingusza, ...és ez a kis levél Virinkay kezébe került, aki elébb csak idegesen toppantott, aztán járkálni kezdett a szobában, közben zsolozsmázott, hogy ezt megölöm, komolyan megölöm, céda, cemende, miegyéb, ...és amíg így sétált, olyan szépen feltette az agyát, mint nagymama kompótját illik a stelázsi tetejére, végül az asszonykája szobájába rontott, és különösebb indoklás nélkül pofozni kezdte a szép Virinkaynét, ...hogy az asszony az ötvenedik pofon után már nem is volt olyan szép, sőt az arca egyenesen olyan lett, mint a lecsó, amelyik utolsót rottyan a belezuttyintott vörösborral egyetemben, ...hogy a szép Virinkayné bosszút forralt; ha féltékeny vagy, hát kapd azt, amit érdemelsz, ...és egyenesen Fingusz Ottó lakására sietett, hogy elrebegje, itten vagyok, Ottó, ...és akkorát dobbanjon Fingusz szíve, mint a londoni Big Ben órája, ...hogy csak nézze a szép Virinkaynét, hogy na hát ezt a gyalázatot, ígyen bántalmazni egy ilyen csodálatos hölgyet, ...hogy leültesse a szép Virinkaynét, és különböző kencékkel, pirosítókkal és púderekkel igyekezett eltüntetni a foltokat, ...két órán keresztül szakadatlanul dolgozott Virinkayné arcán, hogy csak akkor csapja össze a kezét, hogy mondhatom, tökéletes, ó, azok a szemek, ó, az az eperszáj, ó, az a fülecske, orrocska, ...és ez a haj, nagyságos asszonyom, ha megengedi, én azt a ragyogó hajat kibontanám, így ni, hogy omoljon a gyönyörű nyakára, persze a nyak elővillanna, hogyan is ne villanna elő, hát az arra teremtetett, hogy elővillanjon, ...és persze a váll is, nagyságos asszonyom, ...félre ne értse, dehogy is tolakodnék, de vétek egy ilyen vállat eldugdosni, nagyságos asszonyom, nem kenyerem a bók, de ez a váll ott gömbölyödik, ahol gömbölyödnie kell, és ott keskenyül, ahol keskenyednie muszáj, ...nem tagadhatja meg tőlem, hogy azt is lefessem, ...nem, nem is tőlem, a művészetkedvelők tömegétől, ...esztétika, nagyságos asszonyom, muszáj azt a vállát megmutatni, ...ne, ne, nem, nagyságos asszonyom, hogyan is lenne túlságosan kacér, persze, most, hogy a ruha vállát a karja közepéig lecsúsztatta, na ja, elővillan a keblecske, ...no, csak egy picit, tényleg csak jelzésértékűen, de elő is kell villannia, istenem de mennyire elő kell villannia, ... hát gyönyörű az, nagyságos asszonyom, egyszerűen gyönyörű, én rögtön megőrülök, nagyságos asszonyom, hát igyon velem egy kis konyakocskát, aztán szépen eldöntjük, hogy baj-e, ha a portréképen szinte elővillan a mellek bimbója, ...nagyságos asszonyom, én még egy kicsit leengedném azt a kis ruhácskát, ...úgy ni, nagyságos asszonyom, én ebben csak reménykedtem, hát alma formájú, önnek ragyogó alma formájú cicikéje van, nagyságos asszonyom, hát ettől fosztott volna meg engem, ...mit engem, a művészetpártoló milliókat, ...hát igyunk még egy kortyocskát, nagyságos asszonyom, ahogy nézem önt, amilyen illedelmesen ül, hát ne féljen megmutatni a combját, a kis fenekét, ...nem, ne nekem, a művészetkedvelőknek, és higgye el, nagyságos asszonyom, semmi kivetnivaló nincs abban, hogy ön férjes asszony, és itten fekszik ezen a kanapén, nagyságos asszonyom, és ahogy a fény megtörik, elbújik, és előkandikál a kis pihe szőrszálakból, az pompázatos.
Igy szónokolt Fingusz, és újabb konyakot erőltetett a szervezetébe, különféle pózokba fektette a szép Virinkaynét, hogy nagyságos asszonyom, ne haragudjon, de ön ehhez keveset ért, hát mi csúnya lehet egy kanapén kéjesen elnyúló asszonyon, ...ahogy a vállára omlik a haja, és ne gondolja, hogy az illetlenség, hogy arra kérem, kicsit tárja szét a lábát, simogassa magát, hogy elkapjam a megfelelő pillanatot.
De Fingusz olyan izgalomban volt, még sokáig tartott, míg elkapta a pillanatot, és ehhez a pillanathoz újabb konyakok gurultak lefelé, hogy úgyan festette a szép Virinkaynét, olyan pózban, aki férfinép arra a képre pillantott, valami bizsergésfélét kezdett érezni a gerince körül, a vér nem az agy felé tartott, sőt ellenkezőleg, és olyan volt a kép, hogy az ember rögtön Virinkayné mellé képzelte magát, hogy sérelmére valamiféle vad nemizésbe kezdene, ...de Fingusz még ezzel sem volt elégedett, hol a szín nem tetszett, az árnyalat, hogy festett és vakart és ivott, ivott, festett és vakart, és vakart, ivott, festett, hogy jó, kiabálja, jó, egyre jobb, hogy most tökéletes, ...és odaóvakodott a szép virinkayné, hogy meglesse a képet, de semmit nem látott, ...azt látta, Fingusz Ottó a nagy igyekezetében átfúrta vásznat, és most azon kesereg, a képem, hová lett a képem, ...a szép Virinkayné meg pofon ütötte, hogy maga tréfált velem, maga csak kéjelgett velem, pfuj, disznó, ...és megint megcsapta a portréfestőt, ...felöltözött, és otthagyta, hogy Fingusz bánatában még jobban inni kezdett, ...és tévedésből megivott egy üveg terpentint is, amitől sajnos megvakult, ...de csak mosolygott, hogy most már csak a szép Virinkaynét őrzöm lelki szemeim előtt, ...de más feladata is lett, Fingusz nem akart fehér bottal járni az utcán, nehogy szánakozzanak rajta, ezért inkább szerzett egy biciklit, azt tologatta maga előtt, közben csengetett a járdán, mindenki tudja, jön Fingusz, a portréfestő, ki kell térni előle, de egyszer tévedésből nem jobbra kanyarodott a lakása felé, hanem balra a sportpálya felé, és szépen tolta keresztül a bringát a pályán, amikor éppen a kiugró ellenfél jobbszélsője egyedül vezette kapura a labdát, no, ez az ember olyan prímául nekifutott Fingusz bringájának, és olyan prímán keresztülbucskázott rajta, hogy az orra betört, a foga kiesett, a glazúr lejött róla, hogy hepciáskodjon a kis szélső, maga hülye vagy vak?
Vak vagyok, mondta Fingusz, egy könnycseppet elmorzsolva, hogy attól kezdve Fingusznak a biciklivel a hazai csapat kispadjánál kellett ülnie, hogy a gólveszély esetén lökje is az edző, baj van, Fingusz, indulj, hogy tettével újabb gólveszélytől mentse a kaput, hogy a hálás nézők nem győztek Fingusz-képeket venni, hogy semmi szükség rá, legfeljebb a nyulak ketrecéhez teszik.
E frappánsan rövid bevezető után, nyilván tudják, Bingóról írnék, az őserőről.
Bingó, az őserő történetét nagyjából ott hagytuk el, hogy hosszas, kitartó küzdelemmel meghódította a Murányi Manyi szívét, kezét, és az összes csatolt részeket, minek után, amikor az első éjszakán Bingó kicsomagolta Manyit a baby dollból, felkiáltott, jézusom, győztem, de Bingó, az őserő kábé annyi nemi érdeklődést mutatott Manyi iránt, mint teszem fel, Lenin elvtárs, amikor elvétve a múmiáját kiteszik a napra, hogy ne legyen annyira sápadt, ...hát hiába győzködte Bingó magát, hogy elvettem, miért legyen nekem jobb, mint másnak, ennek meg kell történnie, ...de a füttyben semmiféle életjelenséget nem tapasztalt, ezért Bingó a nászéjszakán előbb lenyírta a gyepet a kertben, aztán elásott negyvenhárom tuját, kínjában még a tetőre is kimászott, hogy megolajozza a nyikorgó szélkakast, s más efféle halaszthatatlan dolgot művelt, csak hogy jöjjön a reggel, és az após, idősb Murányi, hogy lapogassa a Bingó hátát, hogy no, fiam, te sem unatkozhattál az éjjel, pocsékul nézel ki, hogy Bingó csak vállat rántson, hogy hát tudnék mesélni, ...hogy még sok éjjel és nappal teljen el hiábavalóan, hogy végre valahára Manyi elrebeghesse, hogy - Bingó, neked tartogattam leányságom hímporát, hogy letörölgesd, ...hogy Bingó izzadtan megállapíthassa, hogy azért kár volt ennyire tartogatnia.
De nem is ez a lényeg!
A lényeg az, Manyi egy viharos éjszaka után, mikor is Vankó Misi bátyánk a Négycsöcsűben úgy rendelkezett, töltsék fel az akváriumot vörösborral, egyrészt piszkos unalmas lehet a halaknak ottan bent fel-le a vízben úszkálni, másrészt porhanyósabb lesz a halak húsa, ha előtte vörösborban pácolódik, ...hát feltöltötték az akváriumot borral, hogy lássák, miképpen fekszenek a halak szépen a hátukra, hogy Vankó handabandázzon, tudtam, ez lesz, kényelmesebb így úszniuk, könnyebben veszik a levegőt, ...majd még vodkát töltetett az akváriumba, hogy fiúk, mostan meg pillangózni fognak, lesz itt olyan vegyes úszás, mint Atlantában, ...de nem lett vegyes úszás, mert megjött T. doki, hogy átszellemült arccal megálljon az ivóban, hogy szarosok, bizony mondom én nektek, akaraterő nélkül semmik vagyunk, de ember plusz akaraterő az minden, ...és hogy mutassa, mennyire minden, szépen elharapdált egy poharat, közben nem szűnt povedálni, hogy hittétek volna, és a fiúk intettek, nem hitték volna, aztán mérlegállásba lendült T. doki, kezét a fejére szorította, hogy hopp, most energiát gyűjtök, és fél óráig gyűjtött így energiát, majd a fejét előresunyva futni kezdett, hogy óóóóó, most én átfutok a falon, ...de nem futott, csak bevert fejjel valagra pottyant, hogy még háromszor szaladjon neki, hogy pottyanjon valagra, ...a fiúk meg intsenek, hogy marhaság ez, és valami egészen vad italozásba fogtak, ...elég csak annyi, hogy Spukk úr, aki csak Bill nevű kutyáját indult eredetileg egy pissentésre kivinni, úgy belefelejtkezett a mókába, hogy észre sem vette, hogy Bill boxerkutya megszökött, és tévedésből Bingó nyakára csatolta a nyakörvet, és pórázra fogta Bingót, hogy kutyuskám, mostan hazamegyünk, ...és csak félúton vette észre, hogy Bingó mellette imbolyog, hogy rárivalljon, hogy ül, fekszik, illedelmes kutya négykézláb jár, ...és négykézláb ment hát Bingó, Spukknak csak az tűnt fel, fura, a kutyája nem kapkod nadrágok után, és egyáltalán nem emelgeti a jobb hátsó lábát, hogy valahány kocsit meglocsikálja, ...és ígyen masíroztak, egyenesen Bingóék házához, ahol Manyi régi barátnőivel kvaterkált, hogy tik még nem is ismeritek az uramat, ottan térdepel, ...s a barátnők kicsit csudálkoztak, miért jár szöges nyakörvben Bingó - aminek hangot is adtak -, és Manyi kénytelen volt eltiltani Bingót a Négycsöcsűtől és a fiúktól, ...hogy Bingó esténként otthon ücsörgött, pamutot gombolyított, babot válogatott, és idegesen rágcsált magot, diót, chipset, hogy kinője valamennyi ruháját, hogy kezét összecsapja, jesszusom, hogy hízok, ...hogy elkéredzkedett gőzfürdőbe, hogy háromszor azt higgye, bent ájul el a szaunában, de becsülettel visszament, lemérte magát, és megdöbbent, mert újabb kilót hízott.
Hát esténként két tréningruhába bújt, derekára gumikereket kötve futott, hogy egy hét múlva újra a mérlegre álljon, hogy döbbenten lássa, már száztizennégy kiló, újabb három kilót hízott, hogy még mindig nem esett pánikba, hanem azt eszelte ki, hogy csak nyersen eszik zöldséget, ...és egy hét múlva mérlegre állt, hogy lássa, újabb négy kilót hízott, ...hogy fejet csóváljon, hogy akkor áttérek a léböjtre, hogy csak ecetes vizet igyon, és káposzta levét igya, kis céklalével, hogy egy hét múlva értetlenkedve csettintsen, hogy felkapott újabb három kilót, ...hogy újabb nadrágot kellett varratnia, hogy szomorúan lássa magát a tükörben, hogy olyan, mint a hengerbölény, ...és akkor tudományos alapossággal fogott a Bingó a munkához, hogy reggelre semmi, csak kínai zsírégető tea, délben egy szelet pirítós, de még meg sem melegedhetett a gyomrában, megcsiklandozta a torkát, hogy jöjjön is vissza, hogy büntetésből még rátöltsön kis glaubersót is, hogy egész nap három méternél jobban ne merje elhagyni a budit, mert örökké ott rostokolt, este pedig egyetlen sárgarépát rágcsált, de közben le-föl guggolt, mint rugóra járó törpe, ...hogy hét végén ne higgyen a szemének, újabb három és fél kiló szaladt fel Bingó testére, ...hogy asszonyi tiltás ellenére a Négycsöcsűbe induljon, hogy barátai fogadják, hogy Bingó, az anyád keservit, hogy kicombosodtál, szumózni akarsz vagy mi? ...hogy Bingó panaszkodni kezdjen, hogy hej, nagy az én bánatom, hízom, fiúk, mint a választási malac, ...hogy Vankó bácsi legyintsen, hogy ej, én is hízom, legfeljebb nem a strandon csajozunk, de mondd, fiam, eleget kufircolsz te, az a nyitja, ...én, mondta a kacska kezű Matyi, amikor meghíztam, jót eszeltem ki, ...mit, Matyi, mit, kérlelte barátját Bingó, ...hát, felelte a kacska kezű, ahogy felkeltem, megittam egy jéghideg sört, esetleg kettőt, tíz órakor újabb sört vittem a szervezetbe, ...délben egyenest hármat, uzsonnára kettőt, vacsorára pedig ami belefért.
- Mást nem is ettél?
- Egy falatot sem.
- És fogytál?
- Nem, de jó kedvem volt örökké.
És sorra jöttek a fiúk, hogy nekik az asszonya egész nap csak gyümölcsöt fal, tojást, ...rizst, hashajtót szed, hogy kiderült, mindösszesen Spukk nejének sikerült lefogynia közülük, igaz, ő kapott valami könnyű maláriát, négy hétig csak a hideg rázta, kínjában dobálta magát az ágyon.
Hát T. dokihoz ment Bingó, segítsen már a baján. Jó, fiam, hát hozzál nekem egy üveg bort, gondolkodom a bajodon, ...és a harmadik palacknál tartott T. doki, mikor magához intette Bingót:
- Megvan a megoldás, Bingó!
- Mit tegyek, doki?
- Hát ne egyél! Se sokat, se keveset!
- Hát éhen halok?
- Ha csak azt nem, fiam, ...látod, erre nem is gondoltam.

Mivel a Kurír már nem létezik és nem tudom, hogy ezeket az írásokat védi-e még a szerzői jog, emellett nem belőlük fogok meggazdagodni, hanem az irodalmi és szórakoztató értékük érdekel, hagyjanak békén az esetleges pereskedők.